Ledelse

Johannes Simonsen
Administrerende direktør / Salgsansvarlig

+45 55 34 30 25
+45 40 34 30 25
js@simo-tec.com

Jesper Simonsen
Marketingsansvarlig
+45 50 49 21 24

 

Adresser

Kontor / Møde adresse:

Simotec ApS
Vesterballevej 27, 1. sal
Snoghøj
DK-7000 Fredericia

Adm. / Fakturering til:

Simotec ApS
Strandmøllevej 7
DK-6000 Kolding